Styrelsen
Familjen Erik Bancks Stiftelse

STYRELSENSven Rosenkvist, ordförande, Anders Yllfors , vice ordförande

Gudrun Erlanson, Hakon Sylvan, Therese Banck, Peter Allard och Torbjörn Lanker.


Suppleanter

Sven A Olsson och Göran Pelvén


Adjungerade ledamöter

Monica Ingvert och Anette Waldesten