Mariagården
Erik Bancks Stiftelse

Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården

Mariagården

MARIAGÅRDEN


Stiftelsens förmånsfastighet Kaplanen 1  Mariagården

Mariagården har uppförts i tre etapper. Längs Mäster Ernsts gata byggdes första etappen av låghuset som togs i bruk 1939.  Etapp två innebar tillbyggnad av densamma och togs i bruk 1950. I tredje och sista etappen byggdes höghuset som ligger i vinkel utmed Krabbegatan och togs i bruk 1960. Mariagården hade som mest fyrtiofyra mindre lägenheter. Arkitekt Arnold Salomon-Sörensen ritade och Göran Bengtsson Byggnads AB byggde.

 

Efter hand som kraven på förbättrad standard och större boytor ökat har renoveringar och sammanslagning av lägenheter pågått från mitten av 1980-talet och framåt. Genom sammanslagning av lägenheter har dessa till antalet blivit färre. För att i någon mån kompensera denna minskning har det byggts fyra nya lägenheter på husets vindsplan. Under 2017 och 2018 har samtliga lägenheter, förutom vindslägenheterna, totalrenoverats i samband med att fastigheten genomgick byte av stammar och i samband med ombyggnaden monterades balkonger till lägenheterna i fastigheten.

 

Bostandard och boytor är efter senaste ombyggnaden, 2017-2018, väl anpassade till äldre personers behov. Mariagården inrymmer numera totalt 30 lägenheter, varav en mindre lägenhet disponeras som gästrum. Vidare finns 2 salonger med kök för gemensamma aktiviteter och samvaro.