Om GDPR
Erik Bancks Stiftelse

Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården

Familjen Erik Bancks Stiftelse

GDPR


EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna förordning träder ikraft i hela EU samtidigt från den 25 maj 2018.


Som en följd införs i Sverige en ny Dataskyddslag som ersätter Pul. (Personuppgiftslagen).


Familjen Erik Bancks Stiftelse behandlar personuppgifter för de intresseanmälningar Stiftelsen erhåller gällande ansökan om bostad.

De anställda i Stiftelsen behöver ha tillgång till dessa uppgifter, för att kunna bereda och besluta i enlighet med Stiftelsens ändamål.

För de intresseanmälningar som kan godkännas sparas namn, adress och e-postadress, personnummer samt deklaration och inkomstuppgifter.

Dessa uppgifter delas med Stiftelsens styrelse, Stiftelsens revisor och redovisningskonsult samt Stiftelsens bank för att kunna verkställa beslut, avgiftsavisering etc.

För att hålla personuppgifter aktuella för de intresseanmälningar som kan godkännas uppdateras och kompletteras dessa med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressuppgifter, SPAR.

Intresseanmälningar som ej kan godkännas makuleras.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

Vid frågor angående behandlingen av personuppgifter vänder ni er till info@bancksstiftelse.se.