Sea U
Erik Bancks Stiftelse

Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården

SEA UStiftelsen fick möjlighet att förvärva en mindre del av bostadsdelen i Sea U projektet, och på så sätt utöka fastighetsbeståndet med ytterligare bostäder. Det rör sig om 47 lägenheter, varav 29 är upplåtna till behövande äldre på samma sätt som på Mariagården och huset Erik Banck i Norra Hamnen. Återstoden, 18 hyresrätter finns på den ordinarie hyresmarknaden till företrädes unga människor som näringslivet rekryterat och som väljer att bosätta sig i Helsingborg.Att utveckla bostäder i Sea U projektet ger stiftelsen möjlighet att erbjuda behövande bra lägenheter i ett fantastiskt läge. Genom att äga fastigheter i attraktiva lägen får stiftelsen möjlighet att säkra ekonomiska värden som gör det möjligt att fortsätta att verka på mycket lång sikt. Som en del av den långsiktiga finansieringen av stiftelsens stöd till behövande ägs också ett mindre antal hyresbostäder, 18, för uthyrning på den ordinarie marknaden.Blankett för Intresseanmälningar för förmånsbostäder finnes under Ansökan på Stiftelsens hemsida. Stiftelsens kontor finns på Helsingörskajen 8.