Ansökan
Erik Bancks Stiftelse

Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården

Körsbärsträd utanför Mariagården

ANSÖKAN


Intresseanmälan för bostad i Stiftelsens fastigheter


Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården har till ändamål att bereda tillgång till bostad för äldre personer (pauvres honteux), som bor eller bott i Helsingborg företrädesvis från Maria eller del av Gustav Adolfs församling.


Stiftelsen tillhandahåller för närvarande bostäder i tre fastigheter - Mariagården på Mäster Ernsts gata/Krabbegatan i stadsdelen Slottshöjden. Huset Erik Banck i Norra Hamnen. Husen Ese Banck i SeaU i centrala Helsingborg. Bostäderna är inte särskilt anpassade och fungerar inte som äldreboende. Stiftelsen kan därför inte ta emot boende med särskilda vårdbehov.


Familjen Banck fastställde redan vid stiftandet 1938 att bostäderna skall tillhandahållas för ekonomiskt behövande.


Det utgår ingen hyra för bostaden men de boende betalar en del av driftskostnaderna. Förmånen av fri bostad erhålles i första hand för en treårsperiod, som sedan kan förlängas om behov fortfarande kvarstår och de ekonomiska förutsättningarna i övrigt inte överstiger Skatteverkets riktlinjer.


Sökande skall lämna referenser och godkänna att stiftelsen begär in upplysningar om den sökandes ekonomiska förhållande.


Stiftelsen prövar den sökandes behov i varje enskilt fall.


Ansökan om boende i Stiftelsens fastigheter görs skriftligen på blanketten, se nedan.


Information från skatteverket, www4.skatteverket.se.

Behövande i ekonomisk mening/bedömning vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande.ANSÖKNINGSBLANKETT


För att ansöka – klicka på länken nedan så får du upp en ansökningsblankett. Här finns också ett följebrev med information kring boendet i våra hus. Din ifyllda ansökan lämnas på Stiftelsens kontor, adressen finns under rubriken Kontakt, torsdagar kl 13-15.


Vi har ett fungerande system för inkomna ansökningar. Inom ramen för detta förbehåller vi oss rätten till fri prövning.


Välkommen med din ansökan!


Klicka här för ansökningsformulär/blankett