Styrelsen
Familjen Erik Bancks Stiftelse

STYRELSEN


Sven Rosenkvist, ordförande, Anders Yllfors , vice ordförande

Kristian Lillö, Hakon Sylvan, Therese Banck, Peter Allard och Torbjörn Lanker.


Suppleanter

Sven A Olsson och Göran Pelvén


Adjungerad ledamot

Monica Ingvert