Ansökan

Intresseanmälan för bostad i Stiftelsens fastigheter


Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården har till ändamål att bereda tillgång till bostad för äldre personer (pauvres honteux), som bor eller bott i Helsingborg. Stiftelsen tillhandahåller för närvarande bostäder i tre fastigheter - Mariagården på Mäster Ernsts gata/Krabbegatan i stadsdelen Slottshöjden. Huset Erik Banck i Norra Hamnen. Husen Ese Banck i SeaU i centrala Helsingborg. Bostäderna är inte särskilt anpassade och fungerar inte som äldreboende. Stiftelsen kan därför inte ta emot boende med särskilda vårdbehov. Familjen Banck fastställde redan vid stiftandet 1938 att bostäderna skall tillhandahållas för ekonomiskt behövande. Det utgår ingen hyra för bostaden men de boende betalar en del av driftskostnaderna. Förmånen av fri bostad erhålles i första hand för en treårsperiod, som sedan kan förlängas om behov fortfarande kvarstår och de ekonomiska förutsättningarna i övrigt inte överstiger Skatteverkets riktlinjer. Sökande skall lämna referenser och godkänna att stiftelsen begär in upplysningar om den sökandes ekonomiska förhållande. Stiftelsen prövar den sökandes behov i varje enskilt fall.


Läs mer om ”Behövande i ekonomisk mening/bedömning vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande” på skatteverkets hemsida, www4.skatteverket.se.


Ansökan om boende i Stiftelsens fastigheter görs skriftligen via ansökningsblanketten nedan. I denna står även lite information kring boendet i våra hus. 

ANSÖKNINGSBLANKETT


För att ansöka – klicka på knappen ”Öppna” nedan så får du upp ansökningsblanketten som en PDF så du kan fylla i den digitalt på en dator och skriva ut den för signering. 


Du kan även välja att klicka på knappen ”Ladda hem” för att få ner PDF-filen till din dator. Om du har PDF-läsaren Adobe Acrobat görs uträkningarna automatiskt i blanketten. 


Din ifyllda ansökan lämnas signerad med underskrift på Stiftelsens kontor torsdagar kl. 13-15, se adress under kontakt här på hemsidan.


Vi har ett fungerande system för inkomna ansökningar. Inom ramen för detta förbehåller vi oss rätten till fri prövning.


Välkommen med din ansökan!

EN KÄRLEKSGÅVA TILL HELSINGBORGARNA, Sedan 1938.

#bancksstiftelse

GDPR & Cookies

© Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården
Foto/film Sesamphoto | Design/webb Publiciteta&Co

ACCEPTERA

Vi anvnder cookies fr att frbttra din upplevelse. Genom att klicka ACCEPTERA eller genom att anvnda vår webbplats så godknner du att cookies anvnds fr detta ndaml. Mer information finner du här.

Neka