Stiftelsen

Främjande av ändamålet


Stiftelsen tillhandahåller bostad till förmånstagare efter särskild prövning. Upplåtelsen gäller för en period av tre år och sker under förutsättning att förmånstagaren är äldre och ekonomiskt behövande. Lägenheterna är anpassade till äldreboende men ej anpassade för personer med särskilt vårdbehov.


Förmånstagare erhåller förlängd upplåtelse om förutsättningarna för att erhålla förmånen är oförändrade efter treårsperiodens utgång.


Fastigheten i SeaU, Huset Ese Banck, är ett så kallat trygghetsboende med personal tillgänglig alla dagar.


Förmånstagaren betalar en del av driftskostnaderna för bostaden, såsom värme, vatten, el och och renhållning etc.Anställda


Stiftelsen har två anställda som är de boendes kontaktpersoner och styrelsens redskap i arbetet med stiftelsens ändamål.

Stiftelsen upplåter ett tryggt boende till våra förmånstagare och styrelsen anser det angeläget att de boende, förutom tillgång till fastighetsskötare, även har en direktkontakt med våra anställda.Stiftelsens förmånsfastigheter 


Kaplanen 1  Mariagården

Mariagården har uppförts i tre etapper. Längs Mäster Ernsts gata byggdes första etappen av låghuset som togs i bruk 1939.  Etapp två var en tillbyggnad av fastigheten och togs i bruk 1950. I tredje och sista etappen byggdes höghuset som ligger i vinkel utmed Krabbegatan och togs i bruk 1960. Mariagården hade som mest fyrtiofyra mindre lägenheter. Arkitekt Arnold Salomon-Sörensen ritade och Göran Bengtsson Byggnads AB byggde.


Efterhand som kraven på förbättrad standard och större boytor ökade har renoveringar och sammanslagning av lägenheter pågått från mitten av 1980-talet och framåt. Genom sammanslagning av lägenheter har dessa till antalet blivit färre. För att i någon mån kompensera denna minskning byggdes fyra nya lägenheter på husets vindsplan. Lägenheterna blev klara 2007.


Bostandard och boytor är väl anpassade till äldre personers behov. Mariagården inrymmer numera totalt 30 lägenheter, varav en mindre lägenhet disponeras som gästrum. Vidare finns två salonger med kök för gemensamma aktiviteter och samvaro.


Omfattande renoveringar och kvalitetshöjande åtgärder har genomförts. Styrelsen överlämnade i samband med Mariagårdens 75-årsjubileum i september 2014 ett fint lusthus i trädgården att nyttjas av de boende.


Under 2017 har balkonger monterats på låg- och höghuset. Stambyte med tillhörande badrums- och köksrenovering har gjorts i fastigheten, vilket avslutades under våren 2018. Ombyggnad av loftgångar har skett under 2021.


Gemensamhetslokalerna upplåts till Träffpunkt, en månatlig träff för de boende och även närboende i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen.


Betula 2,  Huset Erik Banck

Huset uppfördes under åren 1998-99 och togs i bruk den 1 oktober 1999. Michelsen arkitekter ritade och NCC byggde. Det finns totalt 24 lägenheter fördelade på sex lägenheter för tvåpersonshushåll, sjutton lägenheter för ensamstående samt ett gästrum. Vidare finns i bottenplanet salong med kök för gemensamma aktiviteter och samvaro. Salongen rymmer 25-30 sittplatser.


Under 2021 har omläggning av tak, målning av fasad och trapphus gjorts, samt iordningsställande av takterass med utekök. 


Trädgården i kvarteret Betula är gemensam för HSB Brf Neptun och Huset Erik Banck.


Salongen i huset används i ökad omfattning. Bland annat används salongen till Träffpunkt Norra Hamnen, en månatlig träff för de boende och även närboende i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen.


Kvick 3, Husen Ese Banck

Husen Ese Banck 1 och 2 blev inflyttningsklart 2019. Wingårdhs arkitekter ritade och Midroc Property Development byggde. Förmånstrappan har totalt 29 stycken lägenheter för ensamstående med en gemensamhetslokal, tvättstuga och en stor takterass. I samma huskropp finns 18 hyresrätter, varav en har upplåtits för stiftelsens förvaltning. I bottenplan finns även ett småskaligt hotell med 5 rum och 10 sängplatser. En kombination av 29 bostäder för äldre och 18 hyresrätter gör SeaU projektet till en ekonomisk sund satsning som hjälper till att trygga stiftelsens verksamhet på lång sikt.


Trädgården i kvarteret Kvick är gemensam för de boende i området och förvaltas av Kvicks samfällighetsförening.Stiftelsens kapitalplaceringsfastigheter - bolag


Klostret 17 (Handelsbolaget Klost)

 Lägenheter hyrs ut till den hyra som förhandlats med hyresgästföreningen.

 I fastigheten Klostret 17 har under de senaste åren genomförts ett större uppgraderingsprogram med  förbättringar av bland annat tak, fasader, trapphus, entrédörrar, hissar, tillbyggt miljöhus, nytt  låssystem samt en upprustning av trädgården. Under året har en lägenhet helrenoverats. 

 Fastighetens underhåll styrs av framtagen underhållsplan som sträcker sig till år 2045 och som  uppdateras löpande.


Kvick 4 Huset Ese Banck 2

 Huset uppfördes under åren 2018-2019 och togs i bruk den 4 november 2019. Wingårdh arkitekter  ritade och Midroc byggde. Det finns totalt 18 lägenheter fördelade på lägenheter för tvåpersonshushåll  och för ensamstående. Vidare finns i bottenvåningen Stay Kvick, ett småskaligt  boutique hostel med  fem dubbelrum i marin karaktär med kök för gemensamma aktiviteter och samvaro. 

 Trädgården i kvarteret Kvick är gemensam för de boende i området och förvaltas av Kvicks  samfällighetsförening.


Ese Banck 1 (AB)

 Stay Kvick är stiftelsens småskaliga boutique hostel med fem dubbelrum i marin karaktär med kök för  gemensamma aktiviteter och samvaro.
EN KÄRLEKSGÅVA TILL HELSINGBORGARNA, Sedan 1938.

#bancksstiftelse

GDPR & Cookies

© Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården
Foto/film Sesamphoto | Design/webb Publiciteta&Co

ACCEPTERA

Vi anvnder cookies fr att frbttra din upplevelse. Genom att klicka ACCEPTERA eller genom att anvnda vår webbplats så godknner du att cookies anvnds fr detta ndaml. Mer information finner du här.

Neka