Historia

Till Erik Bancks Minne


Stiftelsens historia börjar med Otto Banck, född 1848 från det nordvästskånska fiskesamhället Viken. Otto gick till sjöss som kockjungman när han var 17 år. Med tiden blev han redare och la grunden till det som sonen Erik sedan framgångsrikt drev som Erik Bancks Rederi AB. 1935 omkom den 57-årige Erik tragiskt i en bilolycka tillsammans med äldste sonen Otto Erik. Eriks änka Therese (Ese) grundade Stiftelsen 1938 till sin mans minne, tillsammans med parets fyra barn Marianne, Ida, Ulla och Percy. De skänkte 250 000 kronor till Stiftelsen för att "bereda tillgång till bostad för pauvres honteux som bor eller har bott i Hälsingborg, företrädesvis i Maria församling".


Begreppet ”pauvres honteux” syftar på personer med behov av ekonomisk hjälp.MARIAGÅRDEN BYGGS

Helsingborgs stad upplät kostnadsfritt mark för att donationen skulle kunna genomföras och arkitekt Arnold Salomon-Sörensen ritade Mariagården. Huset stod färdigt 1939 och hade ursprungligen 17 lägenheter. 1959 byggdes Mariagården till och omfattar numera 29 lägenheter.


Från början fanns det tretton 1:or och fyra 2:or i huset. Men med tiden förbättrades den allmänna boendestandarden och därför byggdes 1:orna om  till 2:or med bättre kök och eget badrum.HUSET VID HAVET – HUSET ERIK BANCK

Genom framgångsrik kapitalförvaltning och ytterligare donationer från familjen Banck, fick Stiftelsen möjlighet att bygga ytterligare ett hus. Denna gång i bostadsområdet Norra Hamnen.


Michelsen Arkitekter fick i uppdrag att rita huset, som fick tydliga maritima drag. T ex har balkongerna reling och gavlarna på huset är utformade som fören och aktern på en båt. Symboliskt påminner byggnaden om motorfartyget "Erik Banck", som Erik Bancks Rederi AB beställde 1951. Fartyget sjösattes på hösten samma år och gick sedan i trafik till Kanarieöarna, Medelhavet, USA och Västindien.


Första spadtaget till Huset Erik Banck togs i september 1998 och ett år senare var bygget klart. Den 19 september 1999 – sextio år efter att Mariagården stod färdig – invigdes det nya huset vid havet. Här finns 23 lägenheter i varierande storlek, de flesta med balkong och sundsutsikt.HUSET VID ÅNGFÄRJAN – HUSEN ESE BANCK

Stiftelsen fick möjlighet att förvärva en mindre del av bostadsdelen i Sea U projektet och på så sätt utöka fastighetsbeståndet med ytterligare bostäder. Det rör sig om 47 lägenheter, varav 29 är upplåtna till behövande äldre på samma sätt som på Mariagården och i huset Erik Banck i Norra Hamnen. Återstoden, 18, är hyresrätter som finns på den ordinarie hyresmarknaden till företrädes unga människor som näringslivet rekryterat och som väljer att bosätta sig i Helsingborg.FLER DONATIONER 

Redarfamiljen Banck har förutom Stiftelsens hus bidragit till flera kända institutioner i Helsingborg.


År 1900 köpte Otto Banck villan Vikingsberg och bosatte sig här med sin familj. Tolv år senare donerade Otto och Ida Banck Vikingsberg med tillhörande park till Helsingborgs stad, som skapade ett konstmuseum här.


1928 donerade Erik och Ese Banck medel till det framtida bygget av Helsingborgs konserthus. Från familjens fonder kom också grundplåten till Österhemmet och Banckska Barnsjukhuset.


EN KÄRLEKSGÅVA TILL HELSINGBORGARNA, Sedan 1938.

#bancksstiftelse

GDPR & Cookies

© Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården
Foto/film Sesamphoto | Design/webb Publiciteta&Co

ACCEPTERA

Vi anvnder cookies fr att frbttra din upplevelse. Genom att klicka ACCEPTERA eller genom att anvnda vår webbplats så godknner du att cookies anvnds fr detta ndaml. Mer information finner du här.

Neka